Кількісні та якісні показники

Кількісний та якісний показник кваліфікованих кадрів
(дорадників та еспертів-дорадників)
Полтавська обласна громадська організація
«Офіційна сільськогосподарська дорадча служба»

№  Конкретна
тематика консультування
Прізвище,
ім’я, по батькові
Науковий ступінь,
вчене звання
Фото

Факультет агротехнологій та екології

1. Напрям: «Агроекологія та захист рослин».
Тематика: Система органічного землеробства; інтегрований захист рослин.
Писаренко Віктор Микитович доктор с.-г. наук, професор  
2. Напрям: «Агрономія».
Тематика: Технології виробництва і переробки продукції рослинництва, розвитку сільських територій, екології.
Горб Олег Олександрович кандидат с.-г. наук, доцент  
3. Напрям: «Агрономія».
Тематика: Удосконалення технології вирощування гречки для конкретних ґрунтово-кліматичних умов.
Ляшенко
Віктор
Васильович
кандидат с.-г. наук, доцент  
4. Напрям – «Агроекологія».
Тематика: Прогнозування врожайності і валових зборів сільськогосподарських культур.
Маренич
Микола
Миколайович
кандидат с.-г. наук, доцент  
5. Напрям: «Технології вирощування лікарських рослин». «Органічне землеробство».
Тематика: Удосконалення вирощування ехінацеї пурпурової, валер’яни лікарської, розторопші плямистої.
Технології застосування  сидеральних культур для підвищення родючості ґрунту.
Поспєлов Сергій Вікторович кандидат с.-г. наук, доцент  
6. Напрям: «Агрономія».
Тематика: Технології виробництва і переробки продукції рослинництва.
Баган Алла Василівна кандидат с.-г. наук, доцент  
7. Напрям: «Агрономія».
Тематика: Технології виробництва і переробки продукції рослинництва.
Барат Юрій Михайлович кандидат с.-г. наук, доцент  
8. Напрям: «Кролівництво».
Тематика: Інноваційні технології в кролівництві. Напрям: «Бджільництво». Тематика: Інноваційні технології в бджільництві.
Бондаренко Олена Миколаївна кандидат с.-г. наук, доцент  
Факультет Технології та виробництва продукції тваринництва
9. Напрям: «Вівчарство». Тематика: Інноваційні технології в вівчарстві.
Напрям: «Конярство». Тематика: Інноваційні технології в конярстві.
Слинько Віктор Григорович кандидат с.-г. наук, доцент  
10. Напрям: «Тваринництво».
Тематика: Інноваційні технології в тваринництві.
Поліщук Анатолій Анатолійович кандидат с.-г. наук, професор  
Факультет економіки та менеджменту
11. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань економіки».
Тематика: «Надання консультаційних послуг сільським територіальним громадам».
Галич Олександр Анатолійович кандидат е.. наук, доцент, професор кафедри  
12. Напрям: «Надання дорадчих послуг з питань ресурсовикористання підприємств АПК та їх організаційно-економічних відносин».
Тематика: «Організаційно-економі-чні відносини підприємств АПК».
Березіна Людмила Михайлівна. доктор е. наук, професор  
13. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань організаційних, економічних, технологічних, інформаційних аспектів менеджменту в АПК».
Тематика: «Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки»
Самойлик Юлія Василівна кандидат е. наук, доцент  
14. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань менеджменту». Бейдик Наталія Миколаївна кандидат е. наук, cтарший викладач  
15. Напрям: «Конкурентоспромож-ність підприємства». Тематика: Консультування з оцінки конкуренттоспроможності підприємства та впливу факторів на неї. Шульга Людмила Володимирівна. кандидат е. наук, доцент
16. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань надання юридичних послуг».
Тематика: Договірні відносини в діяльності суб’єктів госп-ня.
Щетініна Тетяна Олексіївна кандидат і. наук., доцент  
17. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань зв’язків з громадськістю та інформаційно-освітніх послуг».
Тематика: зв’язки з громадськістю для територіальних громад, громадських організацій і агропромислових підприємств.
Якубенко Олена Павлівна кандидат і. наук., доцент  
Факультет обліку та фінансів
18. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань – Бухгалтерський облік, фінанси». Аранчій Валентина Іванівна кандидат е. наук., доцент, професор  
19. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань – Бухгалтерський облік, фінанси». Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна кандидат е. наук., доцент, професор кафедри  
20. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань фінансового аналізу». Дорошенко Андрій Петрович кандидат е. наук, доцент  
21. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань бухгалтерського обліку та інформаційних послуг». Дугар Тетяна Євгеніївна кандидат е. наук, доцент
22. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань фінансового аналізу». Єгорова Олена Володимирівна кандидат е. наук, доцент
23. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань Ф.А.». Кононенко Жанна Андріївна кандидат е. наук, доцент
25. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань фінансового аналізу». Кончаковський Євген Олегович кандидат е. наук, доцент
26. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань інформаційно-освітніх послуг, економіки та фінансів». Лелюк Юлія Миколаївна кандидат е. наук, доцент
27. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань обліку та аудиту, інформаційно-навчальних послуг». Мац Тетяна Павлівна кандидат е. наук, доцент
28. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань бухгалтерського обліку, інформаційних послуг». М’яка Світлана Іванівна Експерт другої вищої освіти
29. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань бухгалтерського обліку, інформаційних послуг». Пилипенко Катерина Анатоліївна кандидат е. наук, доцент
30. Напрям: «Соціально спрямовані дорадчі послуги з питань фінансового аналізу». Рудич Алла Іванівна кандидат е. наук, доцент

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ ПРЯМО ЗАРАЗ!